Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005663

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Miss X fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) wedi methu ag ymateb i’r gŵyn a gyflwynodd 13 mis ynghynt.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro am yr oedi, i gynnig iawndal o £250, i gydnabod yr amser a thrafferth ychwanegol a gafodd Miss X wrth ddilyn ei chwyn, ac i ymateb yn ffurfiol i’w chwyn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl