Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

13/10/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

S.28

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204150

Math o Adroddiad

S.28

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn fod y Bwrdd Iechyd, yn dilyn datrysiad cynnar cynharach a gytunwyd arno, heb gydymffurfio â’r cytundeb. Ar ôl cynnal asesiad, roedd yr Ombwdsmon o’r farn y bu cydymffurfiaeth lawn ar ran y Bwrdd Iechyd.

Yn ôl