Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205550

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs L, er ei bod wedi lleisio pryderon am y gofal a dderbyniodd ei diweddar dad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Bwrdd Iechyd”), nad oedd eto wedi derbyn ymateb.

Casglodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â chydymffurfio â’i weithdrefn gwyno statudol a hefyd wedi methu â diweddaru Mrs L ar yr ymchwiliad. Dywedodd yr Ombwdsmon fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs L.

Yn lle ymchwilio, gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro’n ysgrifenedig i Mrs L a rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol i’w chŵyn, a thalu iawndal o £100. Cytunodd y Bwrdd Iechyd y byddai’n gwneud yr uchod erbyn 31ain Ionawr 2023.

Yn ôl