Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100514

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms X am nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Bwrdd Iechyd”) wedi ymateb i’r gŵyn a gyflwynwyd ganddi ym mis Medi 2020.

Wrth ystyried cwyn Ms X, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i Ms X.

I setlo cwyn Ms X, cytunodd y Bwrdd Iechyd i gyflwyno eglurhad ysgrifenedig ac ymddiheuriad am yr oedi wrth ddelio â’i chŵyn i Ms X ac i ymateb yn llawn i’w chŵyn o fewn 6 wythnos.

Yn ôl