Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305189

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs S, er iddi godi pryderon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ym mis Mai 2023, nad oedd wedi derbyn ymateb i’w chwyn.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu yn unol â’u gweithdrefn gwyno statudol, a’u bod wedi methu darparu diweddariadau ystyrlon i Mrs S. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs S. Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymddiheuriad ac esboniad am yr oedi a chyhoeddi ymateb ffurfiol i’r gŵyn o fewn 6 wythnos.

Yn ôl