Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306696

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs S nad oedd wedi derbyn ymateb cwyn i’r pryderon a gododd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ym mis Mai 2023.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi cydymffurfio â’i weithdrefn gwyno statudol ac nad oedd wedi darparu diweddariadau ystyrlon i Mrs S. Dywedodd bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs S. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod Mrs S yn cael ymddiheuriad ac esboniad am yr oedi, ac i gyhoeddi ymateb i’w chŵyn o fewn pythefnos.

Yn ôl