Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306392

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd cyfreithiwr ar ran Ms A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ymateb i gŵyn a gyflwynodd iddo ym mis Medi 2022.

Canfu’r Ombwdsmon fod y cyfreithiwr wedi cysylltu â’r Bwrdd Iechyd am ddiweddariadau ac nad oedd wedi ymateb i’r gŵyn. Dywedodd yr Ombwdsmon fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro ac esbonio’r rhesymau dros yr oedi, cynnig taliad o £250 i Ms A, ac i gyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 8 wythnos.

Yn ôl