Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

13/08/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102805

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Roedd cwyn Mr X yn ymwneud â’r gofal a’r driniaeth a gafodd mewn perthynas â phoenau yn y frest a gafodd ym mis Gorffennaf 2020. Cwynodd fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â darparu ymateb ysgrifenedig i’w gŵyn ffurfiol yn unol â Rheoliadau Gweithio i Wella 2011.

Ar ôl trafod gyda’r Ombwdsmon, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb ysgrifenedig ffurfiol i’r pryderon a godwyd gan Mr X. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i wneud hynny o fewn 30 diwrnod gwaith i benderfyniad yr Ombwdsmon.

Yn ôl