Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207273

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs F nad oedd wedi cael unrhyw ohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ynghylch ei chŵyn ers mis Rhagfyr 2022.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs F. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs F a darparu diweddariadau priodol wrth i’w chŵyn fynd drwy’r broses unioni cam.

Yn ôl