Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207429

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddo i’r gŵyn a gyflwynodd ym mis Hydref 2021.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi sylweddol yn ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn, a arweiniodd at Mr X yn cysylltu â’r Ombwdsmon. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn ac ymddiheuro am yr oedi o fewn 3 wythnos. Cytunodd hefyd i dalu iawndal ariannol o £250 i Mr X i gydnabod yr amser a’r drafferth a achosodd.

Yn ôl