Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

06/07/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101690

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs X am yr oedi cyn i’r Bwrdd Iechyd roi ymateb pellach iddi yn rhoi sylw i’w phryderon ynghylch gofal a thriniaeth ei diweddar dad, a oedd yn dal heb eu hateb.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig llawn arall i Mrs X (o fewn 4 wythnos) er mwyn ymdrin â’i phryderon, a dylai’r llythyr hwnnw gynnwys esboniad ac ymddiheuriad am yr oedi.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn setliad priodol.

Yn ôl