Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

19/08/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201326

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms X nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymchwilio i’w chŵyn.

Penderfynodd yr Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi darparu ymateb, nad oedd rhaid agweddau ar y gŵyn wedi cael sylw digonol. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi a rhwystredigaeth. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd o fewn 10 diwrnod gwaith, i ymddiheuro i Ms X, i egluro ei phryderon heb eu datrys a chytuno i ddarparu ymateb i gŵyn.

Yn ôl