Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

22nd Apr 2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005425

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dywedodd Ms R iddi ymateb i ymateb RB i’w ch?yn drwy’r e-bost ond na chafodd gydnabyddiaeth nac ymateb. Dywedodd Ms R fod hyn yn dangos y broblem wreiddiol yr oedd wedi’i chodi yn ei ch?yn.

ER i roi ymddiheuriad ac ymateb i negeseuon e-bost.

Yn ôl