Dewis eich iaith
Cau

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Llanelli

Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005902

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Llanelli

Derbyniodd swyddfa’r Ombwdsmon gŵyn bod Aelod o Gyngor Tref Llanelli (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau. Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl