Dewis eich iaith
Cau

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Hwlffordd

Dyddiad yr Adroddiad

20/02/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200117

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Hwlffordd - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Hwlffordd (“y Cyngor Tref”) wedi torri’r Cod Ymddygiad i Aelodau’r Cyngor.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Sir Penfro i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau.

Yn ôl