Dewis eich iaith
Cau

Gwrthrychedd a phriodoldeb : Cyngor Sir Powys - Gwrthrychedd a phriodoldeb

Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2023

Pwnc

COD - Gwrthrychedd a phriodoldeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101250

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Derbyniodd swyddfa’r Ombwdsmon gwynion bod aelod o Gyngor Sir Powys wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Lywydd Panel Dyfarnu Cymru i’w dyfarnu gan dribiwnlys.

Yn ôl