Dewis eich iaith
Cau

Gweithdrefnau derbyn ac apeliadau : Governing Body - The Bishop of Llandaff Church in Wales High School

Dyddiad yr Adroddiad

18/08/2021

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn ac apeliadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101931

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Governing Body - The Bishop of Llandaff Church in Wales High School

Cwynodd Mr X nad oedd y Panel Derbyn wedi cael geirda ffydd gan ganolwr a roddodd ar y ffurflen gais a dywedodd pe bai’r Panel Derbyn wedi gwneud hynny, y byddai ei ferch, Miss Y, wedi cael cynnig lle yn yr ysgol. Cwynodd Mr X hefyd nad oedd y Panel Apêl wedi ystyried y dystiolaeth yn briodol ac nad oedd yn cydnabod prif bwyntiau ei apêl.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Panel Apêl a’r Panel Derbyn. Roedd y Panel Derbyn wedi cynnig lle i Miss Y yn yr ysgol ac roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn setliad priodol ar gyfer cwyn Mr X.

Yn ôl