Dewis eich iaith
Cau

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Miss X er iddi wneud cwyn am y driniaeth a gafodd ynyr Ysbyty yn ôl ym mis Chwefror 2022, nid oedd wedi cael ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi caelymateb i’w phryderon eto, a chysylltodd â’r Bwrdd Iechyd. Fel dewis arall ynlle ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd i anfon ymddiheuriad i Miss X am yroedi y mae hi wedi derbyn cyn cael ymateb erbyn 10 Mehefin 2022, ac i roiymateb ffurfiol iddi erbyn 2 Gorffennaf 2022.

Yn ôl