Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

29/07/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Mrs X nad oedd y Cyngor wedi darparu’r offer angenrheidiol ar gyfer ei merch anabl ac nad oedd wedi ymateb i’w chwyn am y mater.

Cadarnhaodd y Cyngor wrth yr Ombwdsmon ei fod wedi methu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon i Mrs X ac nad oedd wedi rhoi ymateb i’r gŵyn. Roedd yn cytuno i gwblhau’r canlynol er mwyn setlo cwyn Mrs X, erbyn 26 Awst 2022:

a) Rhoi esboniad ac ymddiheuriad i Mrs X am fethu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon

b) Rhoi ymddiheuriad am yr oedi wrth reoli ei chwyn

c) Rhoi ymateb i’r gŵyn

d) Talu £100 i Mrs X am ei hamser a’i thrafferth wrth fwrw ymlaen â’i chwyn.

Yn ôl