Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Bro Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

19/07/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201653

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Cwynodd Miss X nad oedd wedi cael ymateb digonol gan y Cyngor mewn perthynas â chwyn yr oedd wedi’i wneud ynghylch y ffordd yr oedd wedi delio â phryderon diogelu amdani hi a’i chydweithiwr.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a gytunodd i ddarparu ymateb llawn i Miss X erbyn 29 Gorffennaf ac ymddiheuro am yr oedi wrth ymateb iddi. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol ac felly ni ymchwiliodd i’r gŵyn.

Yn ôl