Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207867

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cwynodd Mr W nad oedd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymateb i’r gŵyn a gyflwynodd ym mis Gorffennaf 2022.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi oedi cyn ymateb a bod hyn wedi achosi anhwylustod a rhwystredigaeth i Mr W. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ymddiheuro i Mr W a rhoi ymateb i’w gŵyn iddo o fewn 7 wythnos.

Yn ôl