Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Sir Ddinbych

Dyddiad yr Adroddiad

26/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104682

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â gwneud asesiad anghenion ar gyfer ei mab.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi ystyried cwyn Ms X yn unol â’i bolisi cwynion.

O ganlyniad i adnabod y pryderon hyn, ac i setlo cwyn Ms X (yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio i’r mater), cytunodd y Cyngor erbyn 3 Rhagfyr 2021 i ymateb i gŵyn Ms X yn ymchwilio i’w phryderon nad oedd asesiad anghenion wedi’i wneud.

Yn ôl