Dewis eich iaith
Cau

Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned St Harmon

Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106161

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned St Harmon

Cafodd yr Ombwdsmon gŵyn bod cyn aelod (“y Cyn Aelod”) o Gyngor Cymuned St Harmon (“y Cyngor”) wedi torri amodau’r Cod Ymddygiad.

Cafodd yr adroddiad ar yr ymchwiliad ei gyfeirio at sylw Llywydd Panel Dyfarnu Cymru (APW) ar gyfer penderfyniad gan dribiwnlys. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru.

Yn ôl