Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Tai Tarian

Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100009

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Tarian

Cwynodd Mr X am broblemau a oedd yn gysylltiedig â wal derfyn rhwng ei eiddo ef a’r tŷ drws nesaf sy’n eiddo i’r Gymdeithas

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus bod Mr X wedi profi anghyfleustra o ganlyniad i weithredoedd y Gymdeithas.

Dywedodd y Gymdeithas eu bod wedi delio’n anffurfiol eisoes â chŵyn Mr X. Cytunodd y Gymdeithas i wneud y canlynol i setlo cwyn Mr X:

• Rhoi ymateb cam 1 ffurfiol i’r gŵyn i Mr X.

Cytunodd y Gymdeithas i gwblhau’r cam uchod o fewn 4 wythnos.

Yn ôl