Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207266

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Cwynodd Ms X fod Cymdeithas Tai Hafod wedi methu â chwblhau atgyweiriadau i ddatrys problemau lleithder, llwydni a thrydanol yn ei heiddo.
Penderfynodd yr Ombwdsmon fod diffygion wedi bod yn y ffordd y deliodd y Gymdeithas â’r gŵyn a daeth i’r casgliad ei bod wedi cau cwyn Ms X heb dderbyn adroddiad yr arolwg yn gyntaf.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i roi ymddiheuriad i Ms X a thalu iawndal o £100 iddi o fewn 3 wythnos

Yn ôl