Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis

Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106785

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Cwynodd Mr X nad oedd y Gymdeithas wedi symud y ffan echdynnu ar ei landin i’r ystafell ymolchi. Roedd diffyg ffan echdynnu yn yr ystafell ymolchi wedi achosi tamprwydd.
Cydnabu’r Gymdeithas i’r Ombwdsmon nad oedd wedi gosod ffan echdynnu newydd yn brydlon. Dylai hefyd fod wedi cyfathrebu â Mr X yn fwy effeithiol. Gan hynny, cytunodd y Gymdeithas i ymddiheuro i Mr X a thalu £100 i gydnabod ei ddiffygion, o fewn 1 mis. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ffordd dderbyniol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl