Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004981

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Cwynodd Dr S ei fod yn profi problemau o ran lleithder yn dilyn gwaith atgyweirio ar yr eiddo Cyngor cyfagos a bod y Cyngor yn araf wrth ymateb i’r mater ac i’w gŵyn. Mae’r gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau ers hynny.ER  Mae’r Cyngor i ymddiheuro ac egluro’r rhesymau dros yr oedi a’r diffyg cyfathrebu.

Yn ôl