Dewis eich iaith
Cau

Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir y Fflint

Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105868

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i gŵyn ffurfiol a wnaeth ym mis Awst 2021 ynglŷn â’i Adran Gynllunio.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus ei bod yn cymryd amser hir i’r Cyngor gwblhau Cam 1 ei broses gwynion, gan felly arwain at oedi gyda phroses Cam 2. Cytunodd y Cyngor felly i wneud y canlynol i setlo’r gŵyn:
1. Uwchgyfeirio cwyn Mr X i Gam 2 ei broses yn syth ac ymateb i’w gŵyn erbyn 17 Rhagfyr 2021 fan bellaf, gan ymddiheuro wrtho.
2. Gwneud taliad amser a thrafferth o £100 erbyn 17 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Yn ôl