Dewis eich iaith
Cau

Cyllid a Threthiant : Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiad yr Adroddiad

13/10/2022

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204044

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Cwynodd Mr S nad oedd wedi cael ymateb i’w ohebiaeth ddiweddaraf gyda’r Cyngor ym mis Gorffennaf 2022. Cwynodd Mr S hefyd fod y penderfyniadau a wnaethpwyd yng nghyswllt ei Dreth Gyngor yn anghywir a bod y Cyngor wedi methu ei gywiro.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd tystiolaeth o gamweinyddu na methiant gwasanaeth yng nghyswllt penderfyniadau’r Cyngor ynghylch Treth Gyngor Mr S. Fodd bynnag, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr S wedi cael ymateb i’w ohebiaeth ddiweddaraf.

Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro a rhoi esboniad i Mr S am yr oedi o fewn 20 diwrnod gwaith. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mr S.

Yn ôl