Dewis eich iaith
Cau

Cyllid a Threthiant : Cyngor Bro Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

11/09/2023

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303535

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Cwynodd Mrs V fod Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn mynd ar ôl ei mam am ôl-ddyledion Treth Gyngor ar gam.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’r cwynion a godwyd o dan ei weithdrefn Cwynion Corfforaethol. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs V. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Roedd yr Ombwdsmon wedi ceisio ac wedi cael y Cyngor i gytuno i roi ymddiheuriad ac eglurhad am y methiant i gyflwyno ymateb i gŵyn ac i roi sicrwydd bod camau wedi cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r gwall rhaglennu a ganfuwyd. Hefyd, cytunodd y Cyngor i dalu iawndal o £50 i Mrs V ac i gyhoeddi ymateb i’r gŵyn cyn pen 2 wythnos.

Yn ôl