Dewis eich iaith
Cau

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden : Cyngor Sir Ddinbych

Dyddiad yr Adroddiad

11/11/2022

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204939

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Cwynodd Mr X am nad oedd y Cyngor wedi cyhoeddi ymateb Cam Dau i’w gŵyn am ei broses o ddyrannu rhandiroedd y Cyngor.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a chytunodd i roi ymateb Cam Dau i’w gŵyn a ddylai roi sylw i’r holl bryderon a godwyd yn y gŵyn wreiddiol yn ogystal â chwynion a godwyd am y modd yr oedd y Cyngor wedi delio â’r gŵyn.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad digonol yn hytrach nag ymchwilio i’r gŵyn.

Yn ôl