Dewis eich iaith
Cau

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

12/08/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102952

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Miss X nad oedd ei bin gwastraff bwyd wedi cael ei gasglu sawl gwaith gan achosi anhwylustod iddi.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig ffurfiol i Miss X (o fewn 3 wythnos) a ddylai gynnwys ymddiheuriad a sicrwydd y bydd ei Reolwr Tîm Casgliadau yn monitro’r sefyllfa i sicrhau y gwneir pob ymdrech i gasglu gwastraff Miss X yn y dyfodol.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl