Dewis eich iaith
Cau

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Cyngor Sir Powys

Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108579

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â Rheoliadau Gweithdrefn Gwyno Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 drwy fethu ag ymateb i’w gŵyn yn brydlon.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor a gytunodd i gwblhau ei ymchwiliad a rhoi ei ymateb Cyfnod 2 erbyn 20 Mai 2022 fan bellaf. Cytunodd i gynnwys ymddiheuriad am yr oedi cyn cwblhau ei ymchwiliad ac am fethu â diweddaru Mr X. Ystyriodd yr Ombwdsmon hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl