Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208372

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mrs X na chafodd ymateb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i’w chwyn, a gyflwynodd 6 mis yn ôl, ynglŷn â gofal a thriniaeth ei gŵr.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi wedi bod a achosodd rwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd â chais yr Ombwdsmon i gyflwyno ymateb sylweddol i gŵyn Mrs X (o fewn 6 wythnos), a ddylai hefyd gynnwys ymddiheuriad am yr oedi.

Yn ôl