Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Cyfeirnod Achos

202104399

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w gŵyn am yr amser a gymrodd i ateb ei e-byst ynghylch mater yn ymwneud â chais am groesfan pafin.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig i Mr X (o fewn tair wythnos) yn cynnwys ymddiheuriad am yr oedi cyn ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad.