Dyddiad yr Adroddiad

08/04/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Cyfeirnod Achos

202100797

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (“y Cyngor”) wedi ymateb yn ddigonol i’w gŵyn ynghylch tipio anghyfreithlon yn yr ardal leol.

Wrth ystyried cwyn Mr X, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb i’w gŵyn a bod ei weithredoedd wedi peri anhwylustod iddo. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i:

Ymddiheuro i Mr X am yr oedi cyn ymateb i’w gŵyn.

Rhoi ymateb i gŵyn i Mr X.

Roedd yr argymhellion eisoes wedi cael eu gweithredu erbyn i ymholiadau’r Ombwdsmon ddod i ben.