Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2021

Achos yn Erbyn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Cyfeirnod Achos

202100872

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) wedi ymateb i’w chŵyn a gyflwynodd iddynt yn 2019 ynglŷn â phrinder arwyddion rheoli cŵn a mynediad gan gerbydau modur mewn coedwig yn agos at gartref Mr X.

Cytunodd CNC i gymryd y camau canlynol i setlo cwyn Mr X:

Erbyn 17 Mehefin 2021, bydd CNC yn cynnig ymateb ffurfiol i gŵyn Mr X a fydd yn rhoi sylw i’w bryderon ac yn ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’w gŵyn.