Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Fynwy

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Cyfeirnod Achos

202005882

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Methiant i ymateb i gŵyn ynghylch methiant i roi hysbysiad cywir am y telerau ar gyfer cael mynediad i’r system grantiau COVID-19.