Dyddiad yr Adroddiad

05/11/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202100176

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwyn am y ffaith nad oedd y sgript presgripsiwn yn barod pan ddywedwyd wrth yr achwynydd y byddai. Ni lofnodwyd y sgript.

Mae pryder hefyd bod yr achwynydd yn recordio galwadau ffôn yn gudd gyda’r meddyg teulu heb eu caniatâd.