Dyddiad yr Adroddiad

04/28/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202005973

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Diffyg ymateb i gŵyn ar ran meddyg teulu.