Dyddiad yr Adroddiad

04/20/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202005308

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynwyd nad oedd y Practis wedi gwneud diagnosis neu atgyfeirio’r claf yn amserol i’w archwilio am broblemau yn yr abdomen  yn y diwedd cafwyd bod canser datblygedig (y colon a’r rhefr) ar y claf a bu farw, gwaetha’r modd.