Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2022

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202200063

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X, er iddo wneud cwyn ffurfiol i’r Feddygfa ym mis Tachwedd 2021 ynglŷn â’r ffaith nad oedd ei gofnodion meddygol yn cael eu trosglwyddo, nad oedd wedi cael ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Mr X wedi derbyn ymateb eto a chysylltodd â’r Feddygfa. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Meddyg Teulu i roi ymateb ffurfiol i bryderon Mr X erbyn 15 Ebrill 2022. Cytunodd y Feddygfa hefyd i ymddiheuro i Mr X am yr oedi cyn ymateb .