Dyddiad yr Adroddiad

07/20/2022

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202201703

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss A ei bod yn cael problemau cyfathrebu gyda’r Practis. Roedd am gael asesiad pellach gyda meddyg teulu penodol ar gyfer ei phroblemau iechyd parhaus. Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd Miss A wedi cysylltu â’r Practis o fewn dau fis ar gyfer apwyntiad meddyg teulu. Cysylltodd â’r Practis i setlo’r gŵyn. Ceisiodd a derbyniodd gytundeb y Practis i wneud yr apwyntiad gyda meddyg teulu o ddewis Miss A.