Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202200255

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chwyn am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i’w diweddar chwaer.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ddarparu i Ms X ymateb ysgrifenedig o sylwedd (cyn pen 3 wythnos) i roi sylw i’w phryderon. Rhaid iddo hefyd gynnig ymddiheuriad iddi ynghyd ag eglurhad am yr oedi.

Barnai’r Ombwdsmon fod hwn yn ateb priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.