Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202101552

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs A, ar ran ei mam, bod rhyddhad ei mam-gu o Ysbyty Treforys yn anniogel.

Awgrymodd y dystiolaeth nad oedd y broses o ryddhau’n afresymol. Fodd bynnag, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Tîm Therapi Galwedigaethol (OT) yn ymwybodol o fater amgylcheddol cartref, oedd wedi’i gofnodi yn y nodiadau gan aelod arall o staff yn union ar ôl ei ymyrraeth gyda gofal mam-gu Mrs A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb archwiliad.

Ceisiodd yr Ombwdsmon gytundeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, o fewn mis, i ymddiheuro i’r teulu am fethu ag adnabod y mater ac adlewyrchu ar yr achos i sicrhau bod gwybodaeth fel hyn yn cael ei nodi yn ystod asesiadau OT yn y dyfodol.