Dyddiad yr Adroddiad

05/25/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202005241

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Bwrdd Iechyd”) wedi methu â dilyn y gweithdrefnau cywir pan ddaeth â’i merch fach i ysbyty Treforys. Roedd gan ei merch farc ar ei boch. Dywedodd Mrs A na ddylid bod wedi cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol nes bod ymchwiliadau priodol wedi’u cwblhau.

Wrth ystyried y gŵyn, canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd eisoes wedi derbyn ac wedi cymryd camau i fynd i’r afael â rhai diffygion wrth gyfathrebu â Mrs A. Fodd bynnag, nid oedd taflen wybodaeth ffurfiol ar ddiogelu plant ar gael i rieni.

O ganlyniad, cytunodd y Bwrdd Iechyd i greu taflen wybodaeth i rieni o fewn 2 fis,.