Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202107207

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â chynnal asesiad priodol o’i thad a bod hynny wedi achosi methiant yn y cyfathrebu â sefydliadau eraill. Cwynodd Mrs X hefyd, er iddi gyflwyno cwyn i’r Bwrdd Iechyd yn ôl yn 2020, nad yw wedi cael ymateb eto.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad yw Mrs X wedi cael ymateb ffurfiol eto, a chysylltodd â’r Bwrdd Iechyd. Yn lle ymchwiliad, mae’r Bwrdd Iechyd wedi cytuno i roi ymateb ffurfiol i Mrs X erbyn 23 Mawrth 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mrs X.