Dyddiad yr Adroddiad

04/27/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202005955

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn a wnaeth ym Mai 2020 am y gofal a thriniaeth a gafodd ei ddiweddar wraig.

Roedd yr asesiad yn dangos nad oedd ymateb wedi’i roi. Er mwyn datrys y gŵyn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi ymateb priodol a gwnaeth hynny ar 1 Ebrill.