Dyddiad yr Adroddiad

10/26/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202104739

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â dilyn y weithdrefn ar-ôl-gofal gywir yn dilyn marwolaeth ei thad.

O ganlyniad i adnabod y pryderon hyn, ac i setlo cwyn Mrs X (yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio i’r mater), cytunodd y Bwrdd Iechyd o fewn 30 diwrnod gwaith i roi ymateb mwy manwl i gŵyn Mrs X.