Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2022

Achos yn Erbyn

Adra

Pwnc

Tenantiaid yn cefnu ar a throi allan tenantiaid

Cyfeirnod Achos

202106816

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X am yr ymateb gan Adra i gŵyn yr oedd wedi ei gwneud. Dywedodd fod oedi wedi bod cyn ymateb a’i fod yn annigonol.
Er bod Adra wedi darparu ymateb ysgrifenedig ffurfiol i’r gŵyn, roedd cam adolygu ychwanegol o hyd ym mholisi cwynion Adra, ac nid oedd hwn wedi ei weithredu na’i gwblhau.
Gan hynny, cytunodd Adra i uwchgyfeirio cwyn Ms X yn unol â’i pholisi cwynion.